In korte tijd krijgt Link2Work meerdere donaties voor Wijkrestaurant in Delfshaven

Verschillende donateurs hebben hun financiële steun toegezegd voor het komende wijkrestaurant van het Rotterdam Designcollege in samenwerking met Stichting Link2Work. In dit restaurant bereiden de scholieren een lekkere en betaalbare maaltijd voor de buurtbewoners. Onderdeel van hun curriculum is het bereiden van maaltijden voor bijvoorbeeld eenzame ouderen of kwetsbare bewoners in de wijk. 

Daarom heeft Stichting Link2Work van de Rabobank ‘Rabo Club Support’ € 910,- en het Postcode Loterij Buurtfonds € 5000,- ontvangen. 

Naast een buurtfunctie is het restaurant een plek waar ondernemers en scholieren met elkaar in contact komen en de dialoog met elkaar aangaan. Link2Work organiseert samen met het Rotterdam Designcollege regelmatig evenementen en workshops vanuit het restaurant waar studenten kunnen leren van professionals en andersom. 

In het restaurant is het team van Link2Work aanwezig om de Rotterdamse jongeren te ondersteunen. Samen met de ondernemers zal er gewerkt worden aan hun 21st century skills. Centraal hierin staat in ‘real life’ het leren netwerken en het opdoen van sociale vaardigheden. Zij leren doelen stellen en toekomstperspectief te zien. 

Daarnaast moet het wijkrestaurant een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale cohesie tussen buurtbewoners en de school. Het restaurant heeft dus een maatschappelijke verbindende functie waarbij de leerlingen de maaltijden bereiden en serveren, en in deze setting de buurtbewoners leren kennen.  

De donateurs 

Postcode Loterij Buurtfonds helpt projecten voor een leefbare buurt snel te realiseren. En nodigt buurtbewoners in Nederland uit om in actie te komen. Rabo Club Support heeft de stichting een donatie gegeven, omdat zij aan clubs en verenigingen kennis en ondersteuning en netwerk aan.   

Stichting Link2Work iedere woensdag podcast op het RDC

In het nieuwe schooljaar 2020 / 2021 is Stichting Link2Work iedere woensdag aanwezig op het Rotterdam Designcollege. Hier gaan ze workshopsgeven en ook zullen er podcasts worden opgenomen.

De podcasts passen in de lijn van Stichting Link2Work. Centraal staan empowerment en het idee ‘Jij mag er zijn.’ Met de podcasts is de stichting een luisterend oor voor de jonge deelnemers en geeft ze een podium waar de tieners wat over zichzelf kunnen vertellen.

Verschillende onderwerpen passeren dus de revue. Het kan gaan over de actualiteit, leven in Rotterdam in corona-tijd, of het kan heel persoonlijk gaan over waar iemand zichzelf ziet staan over een paar jaar.

Belangrijk is ook te benadrukken dat de stichting kan sturen en stimuleren. Marco Kranenburg: ‘Het is belangrijk voor jongeren om een goed netwerk te hebben, en daar dragen wij aan bij.’

De podcasts en woensdagmiddagen worden aangevuld met verschillende evenementen waar de jongeren leren organiseren en met professionals leren netwerken.

BACK INTO REALLIFE met Stichting Link2Work

Ook in de corona-tijd bleven wij ons inspannen om Rotterdamse jongeren in kwetsbare posities een stem te geven. Stichting Link2Work verbindt alle Rotterdammers met elkaar en heeft dus een TikTok-Challenge opgezet waarvoor wij aan u de aandacht vragen. Hiermee willen we ze het signaal geven om in beweging te blijven en de challenge maakt dat kwetsbare jongeren wat kunnen laten zien van zichzelf.  

Stichting Link2Work organiseert een TikTok Challenge voor de Rotterdamse jongeren met als doel de jongeren na te laten denken over het nieuwe nu. Hoe zien ze zich als Rotterdammer in een nieuwe stad? Hoe staan ze tegenover de samenleving? Hoe kijken ze tegenover zichzelf aan en de ander? Dat vertellen ze en laten ze zien in de challenge.  

Wekelijks wordt een voorbeeld TikTok-fragment geplaatst op de TikTok account Back into Real Life. De centrale thema van de challenge is ‘Iedereen is gelijk’.  

Hierbij komen o.a. de volgende weekthema’s aan bod:  

  • RotterdammerTschap 
  • gelijke kansen voor iedereen 
  • het nieuwe normaal en anti-geweld.  

Vanuit een pedagogische insteek geven we de jongeren alle vrijheid om hun eigen creatie te maken, al dagen wij ze wel uit dat het aansluit op onze thema’s.   

Iedere week wordt er een weekwinnaar bekend gemaakt, die ook een VIP-ticket voor ons grote evenement wint waar die een persoon mag meenemen. Ook wordt aan het eind van de challenge een hoofdwinnaar bekend gemaakt die een hoofdprijs kan winnen. Om in aanmerking te komen voor de hoofdprijs dienen de weekwinnaars minimaal drie filmpjes te hebben ingezonden. De bekendmaking van de hoofdwinnaar en uitreiking van de hoofdprijs vindt plaats op het grote evenement zonder datum.  

We zouden het leuk vinden als u redactionele aandacht besteed aan de challenge, de jongeren en onze stichting. Interviewen mag altijd.  

Noot voor de redactie:  

Stichting Link2Work, Marco Kranenburg marco@link2work.nl 

De RotterdammerT laten voelen dat ‘ie er mag zijn

Er is geen ruimte voor jouw talent en je denkt dat niemand jou hoort. Ervaring leert dat dit sentiment speelt onder 13.000 jongeren (en dus ook Rotterdammers) die maatschappelijk dreigen uit te vallen. Om alle Rotterdammers weer met elkaar te verbinden, organiseert Stichting Link2Work de Vrijdagmiddag Couscous op 22 november samen met het Rotterdam Designcollege. 

Wij horen, zien en spreken ze dagelijks: de jongeren in de wijken in Rotterdam die extra aandacht nodig hebben. Wij prikken door de sensationele berichtgeving heen. Want ervaring leert: wanneer je deze tieners goed leert kennen, dan zijn het eigenlijk ook maar gewone leuke Rotterdammers. Wat maakt dan toch het verschil?  

Iedere jongere heeft recht op een goede ontwikkeling. Dat betekent ook recht op goede kansen en recht op een goed sociaal netwerk. De omgeving is belangrijk om talenten tot uiting te laten komen en deze tot het uiterste te benutten. Daarom geven wij in Rotterdam een signaal af naar elkaar. En dat signaal is:  

‘Jij mag er zijn in je stad.’ 

Met onze recht-voor-zijn-raap-programma’s leren wij jongeren in kwetsbare posities ontdekken wat ze kunnen. Ook organiseren wij sessies waarin wij taboeonderwerpen bespreekbaar maken, zoals: criminaliteit, drugs, seksualiteit, politiek, radicalisering. En als belangrijkste element versterken wij hun sociale netwerk door bruggen te slaan binnen onze stad.  

De Vrijdagmiddag Couscous is onderdeel van de ‘Jij-mag-er-Zijn’-campagne. In meerdere workshops van afgelopen maanden leren leerlingen hun potentie ontwikkelen. Dat stimuleert het zelfvertrouwen en versterkt het geloof in eigen talent.  

De Vrijdagmiddag Couscous en de  ‘Jij-mag-er-zijn’-campagne is onderdeel van het project Link2Work 2.0. Deze wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het: Sint Laurensfonds, Oranje Fonds, VSBfonds en de gemeente Rotterdam.  

Binnenkort vertellen wij meer over de Vrijdagmiddag Couscous, maar mogen wij u vragen 22 november alvast in de agenda te zetten?  

Voor meer informatie over de Vrijdagmiddag Couscous van Stichting Link2Work is de contactpersoon Marco Kranenburg. E-mail: marco@link2work.nl