Samenwerken is kracht

Over ons

Wat maakt Link2Work?

"Iedere jongere heeft het recht om zich te ontwikkelen."

In Rotterdam wonen zo’n 13.000 kwetsbare jongeren tussen de 15 en 27 jaar (zie NBS cijfers 2016). 52,4% daarvan valt uit (volgens het Nederlands Jeugd Instituut) en komt zonder baan en startkwalificatie te zitten. Dat is bovengemiddeld in Nederland.

Veel van deze jongeren hebben een migratieafkomst en te maken met multi-problematiek. Daardoor beheersen ze de Nederlandse taal vaak onvoldoende, hebben ze een achterstand ten opzichte van anderen en geen toegang tot vereiste kennis of een relevant netwerk.

Stichting Link2Work heeft ten doel zich in te zetten voor jongeren in een kwetsbare positie in het algemeen en meer specifiek op het gebied van:

  • Het tegengaan van vroegtijdig schoolverlaten en het toeleiden naar startkwalificatie
  • Waardevolle talentontwikkeling, waaronder ook creatieve en maatschappelijke vorming
  • Verruiming netwerk van jongeren en het vergroten van hun zelfredzaamheid

RSIN: 851080832

Doelstelling: Stichting Link2Work heeft ten doel zich in te zetten voor jongeren in een kwetsbare positie in het algemeen en meer specifiek op het gebied van:

  • Het tegengaan van vroegtijdig schoolverlaten en het toeleiden naar startkwalificatie
  • Waardevolle talentontwikkeling, waaronder ook creatieve en maatschappelijke vorming
  • Verruiming netwerk van jongeren en het vergroten van hun zelfredzaamheid

Beleidsplan: Jaarlijks zal een beleidsplan worden opgesteld met de te realiseren doelen voor het volgende jaar. Deze doelen zullen beoordeeld worden op hun haalbaarheid en jaarlijks achteraf worden geëvalueerd. Het algemeen beleid is erop gericht om het doel van de stichting te bereiken door het verwerven en beheren van vermogen dat afkomstig is van:

  • speciaal daartoe aan de stichting overgedragen fondsen
  • subsidies, erfstellingen, legaten en schenkingen, al dan niet door middel van  crowdfunding.
  • Opbrengsten van activiteiten op het gebied van fondsenwerving.

Beloningsbeleid: Volgens artikel 7, derde lid, van de statuten kan aan de leden van het bestuur geen beloning worden toegekend.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten: Na afloop van het jaar wordt een verslag van de uitgeoefende activiteiten opgesteld. 

Overzicht van recente activiteiten: Zie website en socialmedia.

Financiële verantwoording: Binnen 6 maanden na afloop van ieder boekjaar wordt door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten opgesteld. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

Ontmoet ons team

... Maar het zijn onze deelnemers die de projecten dragen

Link2Work hecht waarde aan haar integriteit. Daarom verlangt zij van al haar medewerkers dat zij beschikken over een VOG-verklaring.

Marco Kranenburg

Projectleider

Aicha

Management Assistent
Topper

Rick Murg

Verbinder onderwijs

Jessica van Ooijen

Jongerencoach

Shane Kalloe

Relatiebeheer/ Vertrouwenspersoon

Sadik Ayaz

Jongerenspecialist
Top coach

Megan Stewart

Crossmediale Communicatie

Joelle

teamlid
Top coach

Trots doen we een greep uit onze jongerenpool

Renzo Josepha

Jongerencoach

Claudia

Stagiair gastvrouw

Jerecia

Gastvrouw evenementen

Suleman I.

Jongeren ambassadeur

Link2Work netwerk Traject - loopbaan oriëntatie

stage en werk

personal coaches

Ons team is dagelijks bezig het allerbeste uit de deelnemers te vinden en te halen om ze startklaar te maken op een droombaan in de maatschappij.

Stage of deelnemen?

Onze deur staat open voor iedere scholier of student. Of die stage wil lopen of aan onze evenementen mee wil doen. Ook zijn onze projecten gemakkelijk implementeerbaar in een schoolomgeving.

BCreated with Sketch.

groot netwerk

Alles komt bij elkaar tijdens onze evenementen. De jongeren hebben het voorbereid en leren in de praktijk. Ook gaan zij de ontmoeting aan met professionals. Een ontmoeting voor beiden waardevol.

Meld je vandaag aan en word member van Link2Work

sta op. ontmoet. netwerk .

Zet de eerste stap nu!

ga het netwerkavontuur aan

Voorheen was Link2Work vooral gericht op preventie, terwijl wij de komende jaren deels willen inzetten op repressie door reeds uitgevallen jongeren te laten deelnemen aan het programma. Tevens willen wij (v)mbo leerlingen, waaronder ISK-leerlingen, laten participeren tijdens de activiteiten. Tot slot betrekken wij oudere buurtbewoners en daklozen als subdoelgroep bij de activiteiten, omdat zij met weinig extra moeite kunnen profiteren van onze activiteiten.

© 2023 Stichting Link2Work – All Rights Reserved

Luister mee!

Mediacafé is een podcast waarin jongeren, ondernemers en docenten met elkaar in gesprek gaan over actuele onderwerpen. Elke week bespreken ze een nieuw thema; van Corona tot aan tips voor jouw netwerkvaardigheden.

Wij zijn naast Spotify ook te beluisteren op: