‘Meneer bent u Marokkaans? Bent u Surinaams?’, die vraag stellen scholieren al vrij snel wanneer ze Marco Kranenburg zien presenteren in de rol van Sidi Amin. Het antwoord is dan steevast: ‘Waar kom ik vandaan? Ik ben een wereldburger.’ 

En zo is de gehele Sidi Aminpresentatie vooral een manier om de dialoog aan te gaan. Hoe verhoud jij je op de wereld en hoe draag je bij aan elkaars sociale veiligheid?  

Maak meld-dillema's bespreekbaar...

Sidi Amin is een rolmodel (uitgevoerd door gastdocent Marco Kranenburg). Hij is het beste te beschouwen als de ‘broer voor jongeren in een kwetsbare posities, die bruggen slaat naar iedereen. Vanuit deze rol doorbreekt Sidi Amin verschillende taboeonderwerpen, zoals: drugs, criminaliteit, mensenuitbuiting en discriminatie. 

Zacht in de aanpak, hard op de inhoud 

Het schoolvoorbeeld Sidi Amin is zacht in de aanpak, maar hard op de inhoud. Dat betekent dat hij leerlingen met respect benadert. Echter schuwt hij de confrontatie niet. Als wereldburger gelooft hij niet in pappen en nathouden. Hij durft jongeren aan te spreken op onwenselijke/ intolerante opvattingen en gedrag.  

Omgang moeilijk benaderbare leerlingen 

Na meerdere lessen en workshops ervaren de leerlingen Sidi  Amin  als de beschermer bij wie ze met hun vragen terecht kunnen. Sidi is de persoon bij wie ze vertrouwelijk hun problemen kunnen bespreken.  

Waar geeft Sidi Amin workshops? 

Overal waar jongeren komen, geeft Sidi Amin workshops. U vindt hem terug op basisscholen, het voortgezet/beroepsonderwijs en tijdens de Vrijdagmiddagcouscous.  

Opstaan bij misstanden 

Sidi  Amin vindt zijn oorsprong in de samenwerking met Meld Misdaad Anoniem. De bedoeling is jongeren te leren opstaan voor elkaar. Maar eigenlijk gaat het rolmodel Sidi Amin nog een laag dieper. Hij is vooral een inspirator die jongeren in hun taal grijpt. Hij leert ze inzien dat wij allemaal verantwoordelijk zijn voor elkaars (sociale) veiligheid. Meer weten?  Ga naar de website van Sidi Amin