Link2Work… Kansen voor iedereen, omdat jij er mag zijn!

Samengevat is Link2Work een combinatie van empowerment-programma’s en coaching afgestemd op eigen belevingswereld. Sleutel tot succes is die praktische Rotterdamse benadering

Link2Work verbindt jongeren aan werk die om verschillende redenen een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Wij vinden het belangrijk dat ze net als ieder mens kans hebben op een gelijke baan en behandeling. Ook onderkennen wij het maatschappelijk belang van het bieden van perspectief, om onwenselijk gedrag onder jongeren te voorkomen.

Workshops

Het aanbod van Link2Work bestaat daarom uit verschillende vormen van maatschappelijk werk. Zo ontwikkelen wij en geven workshops in basis- en voorbereidend beroepsonderwijs. Thema’s hierbinnen variëren van praktische workshops die slagingskans op een baan verhogen, lessen ondernemerschap of sessies waarin democratisch burgerschap centraal staat. Empowerment is de sleutel tot succes.

Persoonlijke aandacht voor jongeren

De visie van Link2Work is ‘Jij mag er zijn’. Wij onderkennen het belang van het geven van oprechte persoonlijke aandacht aan de jongeren. Logisch, want wat aandacht krijgt, dat groeit. Alleen door goed te luisteren naar de belevingswereld van de tiener/jongere kunnen wij ze de juiste tools en vaardigheden geven die leiden tot meer succes in deze complexe maatschappij.

Jongeren ondernemers laten ontmoeten

Ook gaan wij de verbinding aan met ondernemers en organiseren ontmoetingen. Wij geven bijvoorbeeld excursies waarin jongeren het gesprek aangaan met bedrijven en ondernemers. Ook is het mogelijk om via ons netwerk gemakkelijker aan een stageplek te krijgen en wellicht in de toekomst een vaste betaalde baan. Listener