Stichting Link2Work iedere woensdag podcast op het RDC

In het nieuwe schooljaar 2020 / 2021 is Stichting Link2Work iedere woensdag aanwezig op het Rotterdam Designcollege. Hier gaan ze workshopsgeven en ook zullen er podcasts worden opgenomen.

De podcasts passen in de lijn van Stichting Link2Work. Centraal staan empowerment en het idee ‘Jij mag er zijn.’ Met de podcasts is de stichting een luisterend oor voor de jonge deelnemers en geeft ze een podium waar de tieners wat over zichzelf kunnen vertellen.

Verschillende onderwerpen passeren dus de revue. Het kan gaan over de actualiteit, leven in Rotterdam in corona-tijd, of het kan heel persoonlijk gaan over waar iemand zichzelf ziet staan over een paar jaar.

Belangrijk is ook te benadrukken dat de stichting kan sturen en stimuleren. Marco Kranenburg: ‘Het is belangrijk voor jongeren om een goed netwerk te hebben, en daar dragen wij aan bij.’

De podcasts en woensdagmiddagen worden aangevuld met verschillende evenementen waar de jongeren leren organiseren en met professionals leren netwerken.

BACK INTO REALLIFE met Stichting Link2Work

Ook in de corona-tijd bleven wij ons inspannen om Rotterdamse jongeren in kwetsbare posities een stem te geven. Stichting Link2Work verbindt alle Rotterdammers met elkaar en heeft dus een TikTok-Challenge opgezet waarvoor wij aan u de aandacht vragen. Hiermee willen we ze het signaal geven om in beweging te blijven en de challenge maakt dat kwetsbare jongeren wat kunnen laten zien van zichzelf.  

Stichting Link2Work organiseert een TikTok Challenge voor de Rotterdamse jongeren met als doel de jongeren na te laten denken over het nieuwe nu. Hoe zien ze zich als Rotterdammer in een nieuwe stad? Hoe staan ze tegenover de samenleving? Hoe kijken ze tegenover zichzelf aan en de ander? Dat vertellen ze en laten ze zien in de challenge.  

Wekelijks wordt een voorbeeld TikTok-fragment geplaatst op de TikTok account Back into Real Life. De centrale thema van de challenge is ‘Iedereen is gelijk’.  

Hierbij komen o.a. de volgende weekthema’s aan bod:  

  • RotterdammerTschap 
  • gelijke kansen voor iedereen 
  • het nieuwe normaal en anti-geweld.  

Vanuit een pedagogische insteek geven we de jongeren alle vrijheid om hun eigen creatie te maken, al dagen wij ze wel uit dat het aansluit op onze thema’s.   

Iedere week wordt er een weekwinnaar bekend gemaakt, die ook een VIP-ticket voor ons grote evenement wint waar die een persoon mag meenemen. Ook wordt aan het eind van de challenge een hoofdwinnaar bekend gemaakt die een hoofdprijs kan winnen. Om in aanmerking te komen voor de hoofdprijs dienen de weekwinnaars minimaal drie filmpjes te hebben ingezonden. De bekendmaking van de hoofdwinnaar en uitreiking van de hoofdprijs vindt plaats op het grote evenement zonder datum.  

We zouden het leuk vinden als u redactionele aandacht besteed aan de challenge, de jongeren en onze stichting. Interviewen mag altijd.  

Noot voor de redactie:  

Stichting Link2Work, Marco Kranenburg marco@link2work.nl 

De RotterdammerT laten voelen dat ‘ie er mag zijn

Er is geen ruimte voor jouw talent en je denkt dat niemand jou hoort. Ervaring leert dat dit sentiment speelt onder 13.000 jongeren (en dus ook Rotterdammers) die maatschappelijk dreigen uit te vallen. Om alle Rotterdammers weer met elkaar te verbinden, organiseert Stichting Link2Work de Vrijdagmiddag Couscous op 22 november samen met het Rotterdam Designcollege. 

Wij horen, zien en spreken ze dagelijks: de jongeren in de wijken in Rotterdam die extra aandacht nodig hebben. Wij prikken door de sensationele berichtgeving heen. Want ervaring leert: wanneer je deze tieners goed leert kennen, dan zijn het eigenlijk ook maar gewone leuke Rotterdammers. Wat maakt dan toch het verschil?  

Iedere jongere heeft recht op een goede ontwikkeling. Dat betekent ook recht op goede kansen en recht op een goed sociaal netwerk. De omgeving is belangrijk om talenten tot uiting te laten komen en deze tot het uiterste te benutten. Daarom geven wij in Rotterdam een signaal af naar elkaar. En dat signaal is:  

‘Jij mag er zijn in je stad.’ 

Met onze recht-voor-zijn-raap-programma’s leren wij jongeren in kwetsbare posities ontdekken wat ze kunnen. Ook organiseren wij sessies waarin wij taboeonderwerpen bespreekbaar maken, zoals: criminaliteit, drugs, seksualiteit, politiek, radicalisering. En als belangrijkste element versterken wij hun sociale netwerk door bruggen te slaan binnen onze stad.  

De Vrijdagmiddag Couscous is onderdeel van de ‘Jij-mag-er-Zijn’-campagne. In meerdere workshops van afgelopen maanden leren leerlingen hun potentie ontwikkelen. Dat stimuleert het zelfvertrouwen en versterkt het geloof in eigen talent.  

De Vrijdagmiddag Couscous en de  ‘Jij-mag-er-zijn’-campagne is onderdeel van het project Link2Work 2.0. Deze wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het: Sint Laurensfonds, Oranje Fonds, VSBfonds en de gemeente Rotterdam.  

Binnenkort vertellen wij meer over de Vrijdagmiddag Couscous, maar mogen wij u vragen 22 november alvast in de agenda te zetten?  

Voor meer informatie over de Vrijdagmiddag Couscous van Stichting Link2Work is de contactpersoon Marco Kranenburg. E-mail: marco@link2work.nl

Oranje Fonds kent € 30.000,- toe aan Stichting Link2Work

Een bedrag van € 30.000,- is toegekend aan Stichting Link2Work door het Oranje Fonds. Deze subsidie helpt deze -van origine Rotterdamse – stichting met het doorontwikkelen van multiculturele dialogen en empowerment-programma’s  in de havenstad. Zo werken Oranje Fonds en Stichting Link2Work samen aan een Rotterdam waarin iedereen er mag zijn. 

Ruim 13.000 jongeren (15-27 jaar) in Rotterdam leven in een kwetsbare positie. Dat wil zeggen dat ze (zo’n zeker 10,3 %) maatschappelijk uitvallen omdat het ze aan werk of de juiste opleiding ontbreekt.  

Afstand tot de maatschappij 

De praktijk leert dat deze jongeren zich gemakkelijk van de samenleving afzonderen. Een gebrek aan perspectief geeft ze het gevoel tegenover de maatschappij te staan. Dat maakt ze vatbaar voor onwenselijk gedrag, zoals criminaliteit of zelfs radicalisering.  

Empowerment-programma’s 

Om jongeren weer mee te laten doen, organiseert Stichting Link2Work verschillende empowerment-programma’s. Hierin bespreken sociaal-maatschappelijk werkers wat wenselijk gedrag is zoals dat wij zorgen en opkomen voor elkaars veiligheid en dat wij ongelijkheid/discriminatie tegengaan. Daarbij helpt en begeleidt de stichting de jongeren naar werk of een stageplek. Het empowerment-programma versterkt de jongeren door o.a. het sociaal netwerk uit te breiden. 

Streetwise en midden in de maatschappij 

Het werk van stichting Link2Work is streetwise en staat midden in de maatschappij. Zo zijn de Link2Work-teamleden te vinden op het Rotterdams Designcollege en geven zij bijv. sessies op het Rotterdams Vak College De Hef. De resultaten van deze ontmoetingen en initiatieven zijn op individueel niveau goed. Leerlingen die leven in een harde wereld en zich onvoldoende bewust zijn van hun potentie in deze democratie worden geïnspireerd.  

Niemand buitengesloten 

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds. 

Verleende subsidies 

Voor dit jaar steunt het Oranje Fonds de  Stichting Link2Work met een subsidie van  

€ 10000,-. Dat helpt de Rotterdamse Stichting om Link2Work 2.0 – in vele gevallen ook maatwerk voor individuele leerlingen – te innoveren. Voor het tweede jaar zegt het Oranje Fonds € 20.000,- toe. 

—— 

Noot voor de redactie: Voor informatie over het Oranje Fonds neemt u contact op met Nerina Vilchez, Adviseur Publiciteit, via nerina.vilchez@oranjefonds.nl of 030 23 39 348.  Voor informatie over Link2Work, Marco Kranenburg, TEL: 06-10549808 

Luister mee!

Mediacafé is een podcast waarin jongeren, ondernemers en docenten met elkaar in gesprek gaan over actuele onderwerpen. Elke week bespreken ze een nieuw thema; van Corona tot aan tips voor jouw netwerkvaardigheden.

Wij zijn naast Spotify ook te beluisteren op: