De RotterdammerT laten voelen dat ‘ie er mag zijn

Er is geen ruimte voor jouw talent en je denkt dat niemand jou hoort. Ervaring leert dat dit sentiment speelt onder 13.000 jongeren (en dus ook Rotterdammers) die maatschappelijk dreigen uit te vallen. Om alle Rotterdammers weer met elkaar te verbinden, organiseert Stichting Link2Work de Vrijdagmiddag Couscous op 22 november samen met het Rotterdam Designcollege. 

Wij horen, zien en spreken ze dagelijks: de jongeren in de wijken in Rotterdam die extra aandacht nodig hebben. Wij prikken door de sensationele berichtgeving heen. Want ervaring leert: wanneer je deze tieners goed leert kennen, dan zijn het eigenlijk ook maar gewone leuke Rotterdammers. Wat maakt dan toch het verschil?  

Iedere jongere heeft recht op een goede ontwikkeling. Dat betekent ook recht op goede kansen en recht op een goed sociaal netwerk. De omgeving is belangrijk om talenten tot uiting te laten komen en deze tot het uiterste te benutten. Daarom geven wij in Rotterdam een signaal af naar elkaar. En dat signaal is:  

‘Jij mag er zijn in je stad.’ 

Met onze recht-voor-zijn-raap-programma’s leren wij jongeren in kwetsbare posities ontdekken wat ze kunnen. Ook organiseren wij sessies waarin wij taboeonderwerpen bespreekbaar maken, zoals: criminaliteit, drugs, seksualiteit, politiek, radicalisering. En als belangrijkste element versterken wij hun sociale netwerk door bruggen te slaan binnen onze stad.  

De Vrijdagmiddag Couscous is onderdeel van de ‘Jij-mag-er-Zijn’-campagne. In meerdere workshops van afgelopen maanden leren leerlingen hun potentie ontwikkelen. Dat stimuleert het zelfvertrouwen en versterkt het geloof in eigen talent.  

De Vrijdagmiddag Couscous en de  ‘Jij-mag-er-zijn’-campagne is onderdeel van het project Link2Work 2.0. Deze wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het: Sint Laurensfonds, Oranje Fonds, VSBfonds en de gemeente Rotterdam.  

Binnenkort vertellen wij meer over de Vrijdagmiddag Couscous, maar mogen wij u vragen 22 november alvast in de agenda te zetten?  

Voor meer informatie over de Vrijdagmiddag Couscous van Stichting Link2Work is de contactpersoon Marco Kranenburg. E-mail: marco@link2work.nl, Tel: 06-10549808 

Oranje Fonds kent € 30.000,- toe aan Stichting Link2Work

Een bedrag van € 30.000,- is toegekend aan Stichting Link2Work door het Oranje Fonds. Deze subsidie helpt deze -van origine Rotterdamse – stichting met het doorontwikkelen van multiculturele dialogen en empowerment-programma’s  in de havenstad. Zo werken Oranje Fonds en Stichting Link2Work samen aan een Rotterdam waarin iedereen er mag zijn. 

Ruim 13.000 jongeren (15-27 jaar) in Rotterdam leven in een kwetsbare positie. Dat wil zeggen dat ze (zo’n zeker 10,3 %) maatschappelijk uitvallen omdat het ze aan werk of de juiste opleiding ontbreekt.  

Afstand tot de maatschappij 

De praktijk leert dat deze jongeren zich gemakkelijk van de samenleving afzonderen. Een gebrek aan perspectief geeft ze het gevoel tegenover de maatschappij te staan. Dat maakt ze vatbaar voor onwenselijk gedrag, zoals criminaliteit of zelfs radicalisering.  

Empowerment-programma’s 

Om jongeren weer mee te laten doen, organiseert Stichting Link2Work verschillende empowerment-programma’s. Hierin bespreken sociaal-maatschappelijk werkers wat wenselijk gedrag is zoals dat wij zorgen en opkomen voor elkaars veiligheid en dat wij ongelijkheid/discriminatie tegengaan. Daarbij helpt en begeleidt de stichting de jongeren naar werk of een stageplek. Het empowerment-programma versterkt de jongeren door o.a. het sociaal netwerk uit te breiden. 

Streetwise en midden in de maatschappij 

Het werk van stichting Link2Work is streetwise en staat midden in de maatschappij. Zo zijn de Link2Work-teamleden te vinden op het Rotterdams Designcollege en geven zij bijv. sessies op het Rotterdams Vak College De Hef. De resultaten van deze ontmoetingen en initiatieven zijn op individueel niveau goed. Leerlingen die leven in een harde wereld en zich onvoldoende bewust zijn van hun potentie in deze democratie worden geïnspireerd.  

Niemand buitengesloten 

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds. 

Verleende subsidies 

Voor dit jaar steunt het Oranje Fonds de  Stichting Link2Work met een subsidie van  

€ 10000,-. Dat helpt de Rotterdamse Stichting om Link2Work 2.0 – in vele gevallen ook maatwerk voor individuele leerlingen – te innoveren. Voor het tweede jaar zegt het Oranje Fonds € 20.000,- toe. 

—— 

Noot voor de redactie: Voor informatie over het Oranje Fonds neemt u contact op met Nerina Vilchez, Adviseur Publiciteit, via nerina.vilchez@oranjefonds.nl of 030 23 39 348.  Voor informatie over Link2Work, Marco Kranenburg, TEL: 06-10549808