Tijdens de Vrijdagmiddagcouscous leren jongeren tafelgesprekken te organiseren onder het genot van couscous. Hiervoor nodigen zij ondernemers, werklozen, ambtenaren en ander professionals uit. Samen gaan zij de ontmoeting aan om verbinding te laten ontstaan. 

Ontmoeten en verbinden

Een couscousmaaltijd staat in de Noord-Afrikaanse traditie voor ‘het bespreken van maatschappelijke ontwikkelingen’. De intentie is ‘een bijdrage aan de samenleving’ te leveren. De Vrijdagmiddagcouscous nemen wij mee als ‘deuropener’ om in Nederland het gesprek aan te gaan.  

Vrijdagmiddagcouscous en integratie 

De Vrijdagmiddagcouscous is het moment dat wij elkaar ontmoeten. Het is een ideale manier om  bruggen te slaan en de dialoog met elkaar aangaan. Professionals, ondernemers en ambtenaren spreken hier met scholieren. Van beide kanten ontstaat er verbinding. 

Afgelopen jaren zijn er verschillende edities gehouden in Utrecht, Helmond, Rotterdam (Zuidplein), de bibliotheek van Rotterdam en het Rotterdams Designcollege.  

Potentie van leerlingen ontdekken  

De jongeren die het organiseren dragen het evenement. Wij ontdekken hun potentie, die leidend is voor de rol die ze voor het evenement innemen. Stel dat een scholier duidelijk leiderschapscapaciteiten heeft, dan mag hij of zij het evenement organiseren. Heeft een leerling een uitstekend gevoel voor humor of een dijk van een stem? Dan stimuleren wij om een act op te voeren voor het event. Zo heeft iedere jongere een talent waarvoor wij een podium bieden. 

Het resultaat van de Vrijdagmiddagcouscous 

Wat is het resultaat van de Vrijdagmiddagcouscous? Leerlingen worden enthousiast als ze hun eigen talenten ontdekken en verder kunnen uiten. Daarbij is het event bedoeld om de verbinding/ontmoeting aan te gaan met andere plaatsgenoten.  

Het is ook bedoeld om vanuit de verbinding open te spreken over taboeonderwerpen als: polarisatie, seksualiteit, gelijkwaardige behandeling.  

 De volgende Vrijdagmiddagcouscous staat gepland op (…). Verras uzelf en ga ook de ontmoeting aan.