Link2Work gelooft dat iedere tiener het recht heeft zich te ontwikkelen. Daarom vergroot zij het netwerk en de sociale kansen van jongeren in (maatschappelijk) kwetsbare posities. Via Link2Work weten zij hun plek in de samenleving te vinden.

Iedere tiener begint als een onbeschreven blad. Dat is niet anders voor jongeren in (maatschappelijk) kwetsbare posities. Daarom geven wij hen extra aandacht om het beste uit zichzelf te halen. Zo creëren wij allemaal gelijke kansen.

Recht-voor-zijn-raap

Ons programma is recht-voor-zijn-raap en open. Volgens het leerling-gezel-meester-principe leren wij allemaal van elkaar. Dat doen wij vanuit een pool met sociaal betrokken ondernemers.

De leidraad is dat leerlingen zich bewust worden van hun eigen potentie. Dat doen zij door het gezamenlijk opzetten van een evenement, de Vrijdagmiddagcouscous (link).

Via workshops in het Link2Work-programma leren jongeren wat burgerschap inhoudt en hoe ze hun talenten benutten. Wij stellen doelen met elkaar voor de korte en lange termijn. Kansen maken wij concreet.

Zelfde behoeftes

Jongeren in kwetsbare posities verschillen niet van andere jongeren. Extra begeleiding is juist in hun ontwikkeling zo belangrijk. Als sociaal betrokken ondernemers helpen wij ze door:

· een luisterend oor te bieden.

· wenselijk gedrag bespreekbaar te maken.

· jongeren bewust te maken van het verschil dat zij kunnen bieden in de maatschappij.

Hoge maatschappelijke kosten

Als Link2Work haar werk doet, vermindert zij hoge maatschappelijke kosten. Veel onwenselijk gedrag bij jongeren ontstaat immers uit verveling en/of gebrek aan perspectief/vertrouwen. Denkbaar zijn excessieve voorbeelden als: criminaliteit, uitbuiting en radicalisering.

Wij verruimen het sociale netwerk van jongeren die (maatschappelijk) kwetsbaar zijn en maken ze bewust dat ze meetellen op het wereldtoneel.

Link2work 2.0

Link2Work 2.0 is de doorontwikkeling van Link2Work. Zij wordt deels gesubsidieerd door het Sint Laurensfonds, VSBfonds, de gemeente Rotterdam en het Oranjefonds.